Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox Asan Reporter shows Errors

 • 1 отговор
 • 1 има този проблем
 • 21 изгледи
 • Последен отговор от Paul

more options

Dear FireFox Team,

i want help to fix issues and installed Firefox Asan.

But my cmd booklet shows Error with pipes.. It's a Problem to use asan?

I had 2 Sites that Asan says it's a rsik. Are these issues sendet via asan?


The log: [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome

   1. !!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_[chanPnel_wain.rcc,e line n346t

6[GPU 248280, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/4build/sr,c/ipc/chromium/src/chrome/c ommon/ipc_channel_win.cc, line 346G

ecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe[ ePrroar: 1r09: efinle zt:/build/ buil6d/sr2c/ipc8/chr4omiu,m/src/c hrome/common/Gipc_channeel_win.ccc, klinoe 3_46 IO[GTPU h4820, Crhroeme_CahilddThrea]d] WARNING: pip e errorW: 1A09: file z:/build/build/srRc/ipc/chrNomiIum/Nsrc/Gchr:ome /copmmoin/ipc_chanpnel_ewin .cc, linee 346r ror: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 10[9: filPe za:/bruild/buield/src/ipc/chnromtium/ sr6c/c2hrom8e/commo4n/ip,c_c hannel_win.cGc, line 346e [cGPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_chanknel_win.cc, line 346o _IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [

   1. !!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: fil[e z:/build/buiPld/src/ipc/cahromrium/src/chromee/common/ipnc_cthan nel_win.cc, line6 3462 84, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: f[ile Pz:/abuirld/ebuinld/src/itpc/chromi um/sr6c/chrome/comm2on/8ipc_4cha,nne l_win.cGc, line 346e [GPUc 482k0, Chrome_ChildThorea_d] WIARNING: pipe error:O 109: file z:/buildT/buildh/src/ipc/chrromeium/srca/chrome/commond/ipc]_channel_ win.cc, line 346W ARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [

   1. !!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [

   1. !!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost
Dear FireFox Team, i want help to fix issues and installed Firefox Asan. But my cmd booklet shows Error with pipes.. It's a Problem to use asan? I had 2 Sites that Asan says it's a rsik. Are these issues sendet via asan? The log: [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome ###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost _ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_[chanPnel_wain.rcc,e line n346t 6[GPU 248280, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/4build/sr,c/ipc/chromium/src/chrome/c ommon/ipc_channel_win.cc, line 346G ecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe[ ePrroar: 1r09: efinle zt:/build/ buil6d/sr2c/ipc8/chr4omiu,m/src/c hrome/common/Gipc_channeel_win.ccc, klinoe 3_46 IO[GTPU h4820, Crhroeme_CahilddThrea]d] WARNING: pip e errorW: 1A09: file z:/build/build/srRc/ipc/chrNomiIum/Nsrc/Gchr:ome /copmmoin/ipc_chanpnel_ewin .cc, linee 346r ror: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 10[9: filPe za:/bruild/buield/src/ipc/chnromtium/ sr6c/c2hrom8e/commo4n/ip,c_c hannel_win.cGc, line 346e [cGPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_chanknel_win.cc, line 346o _IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [ ###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: fil[e z:/build/buiPld/src/ipc/cahromrium/src/chromee/common/ipnc_cthan nel_win.cc, line6 3462 84, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: f[ile Pz:/abuirld/ebuinld/src/itpc/chromi um/sr6c/chrome/comm2on/8ipc_4cha,nne l_win.cGc, line 346e [GPUc 482k0, Chrome_ChildThorea_d] WIARNING: pipe error:O 109: file z:/buildT/buildh/src/ipc/chrromeium/srca/chrome/commond/ipc]_channel_ win.cc, line 346W ARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [ ###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [Parent 6284, Gecko_IOThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [GPU 4820, Chrome_ChildThread] WARNING: pipe error: 109: file z:/build/build/src/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_win.cc, line 346 [ ###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost

Всички отговори (1)

more options

Hi

The ASan build of Firefox is a Nightly build - a pre-Release version that may have the occasional unresolved issue.

As with any pre-Release build of Firefox, it would be great if you could file full details of the bug https://bugzilla.mozilla.org/ so that we can look into this further and hopefully resolve it.

Thank you for taking part in the ASan project - you are helping make the web more awesome.