Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Everytime i close my browser's window, bookmarks and other info kept loosing.what to do i lost all data everyday? Even though firefox is up to date

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
more options

When i use firefox and save some bookmarks or sign in into youtube or other social media , it says to save , and when i save these things ,the next time i open my browser it always opens like i installed it just now. All my data and bookmarks keeps losing.

When i use firefox and save some bookmarks or sign in into youtube or other social media , it says to save , and when i save these things ,the next time i open my browser it always opens like i installed it just now. All my data and bookmarks keeps losing.