Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

A new version of firefox was automatically installed on my laptop and all saved information is lost

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 6 изгледи
more options

There is no folder saved on my desktop and import and backup option is not helpful because it only goes back 2 days and this happened 5 days ago. I don't have an account.....not that I'm aware of - everything was saved normally on bookmarks. Is there any way I can get back the lost information?

There is no folder saved on my desktop and ''import and backup'' option is not helpful because it only goes back 2 days and this happened 5 days ago. I don't have an account.....not that I'm aware of - everything was saved normally on bookmarks. Is there any way I can get back the lost information?