Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

No compatible source was found for this media

  • Няма отговори
  • 6 имат този проблем
  • 583 изгледи
more options

Hello,I can't seem to play any mp4/html5 video on firefox,I can play youtube/vimeo videos finely but when open my google drive or any other website to play some video I keep getting "No compatible source was found for this media" on other media streaming websites and on google drive I get this error "This video format is not supported".So could someone help me out?