Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Overriding colors not working as expected

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 11 изгледи
more options

I have a yellow on black high contrast theme, and nothing special is there with so called "High Contrast" themes. But colors will override to yellow on black regardless of actual text and background color I choose, or the "Use system colors" option.

I have a yellow on black high contrast theme, and nothing special is there with so called "High Contrast" themes. But colors will override to yellow on black regardless of actual text and background color I choose, or the "Use system colors" option.