Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't open other web sites in google search after opening Google ad linked site

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 47 изгледи
more options

Hi,

Strange issue I've noticed a few times. So if I search for something in Google and at the top of the search results page there are the 'ad link' search results. If I left click to open one of these ad link web sites I can't left click and open any other search result web site. I have to right click and open all the other web sites in another tab. This only applies to all the links on Google page 1 of the search results. If I go to the 2nd page of search results, left clickng does open the web sites.

Any idea what causes this?

Hi, Strange issue I've noticed a few times. So if I search for something in Google and at the top of the search results page there are the 'ad link' search results. If I left click to open one of these ad link web sites I can't left click and open any other search result web site. I have to right click and open all the other web sites in another tab. This only applies to all the links on Google page 1 of the search results. If I go to the 2nd page of search results, left clickng does open the web sites. Any idea what causes this?