Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

how to turn off notifications of updates

  • 2 отговора
  • 4 имат този проблем
  • 25 изгледи
  • Последен отговор от Ruth2

more options

I'm getting at least 2 notifications a day that tell me an update for Firefox is available. Until I see an update that tells me the problems that occurred after the upgrade to version 39 are fixed, I am not interested. How do I turn these notifications off?

I'm getting at least 2 notifications a day that tell me an update for Firefox is available. Until I see an update that tells me the problems that occurred after the upgrade to version 39 are fixed, I am not interested. How do I turn these notifications off?

Всички отговори (2)

more options

What problems are you referring to?

See also:


You can install the full version if only updating is causing problems.

You can find the full version of the current Firefox release (47.0.1) in all languages and all operating systems here:

more options

I just want to stop receiving all th notifications that and update is available and I should install it as soon as possible.