Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Web push permission is not requested after ALL cache is cleared

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 5 изгледи
more options

Hello, I am developing push notifications service for Firefox and I got the following issue. When I enter my site for the first time I get a request for displaying push notifications as expected. I click yes and the permission for push notifications is granted. But if I want the browser to ask me for perfission again I cannot do that even after all cache clear, all push notifications perfissions deleted and even after Firefox reinstall. It will never ask me for permission once again, though it asked me when I entered the site for the first time. Please help me solve the issue. Thank you

Hello, I am developing push notifications service for Firefox and I got the following issue. When I enter my site for the first time I get a request for displaying push notifications as expected. I click yes and the permission for push notifications is granted. But if I want the browser to ask me for perfission again I cannot do that even after all cache clear, all push notifications perfissions deleted and even after Firefox reinstall. It will never ask me for permission once again, though it asked me when I entered the site for the first time. Please help me solve the issue. Thank you