Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Although I like Firefox, it is annoying that it works slow, perhaps I use multiple windows and multi-tabs per window,

  • Няма отговори
  • 3 имат този проблем
  • 6 изгледи
more options

I find windows based firefox rather slow, perhaps because the way I use it..but I want different windows for different projects and each project has multiple tabs...can anyone help. I tried Firefox refresh, but it did not work.. Thanks