Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

shortcut not working file is changed or moved can't launch at all.

  • 1 отговор
  • 8 имат този проблем
  • 347 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

all worked fine this morning, now when clicking on shortcut i get error saying The item 'firefox.exe' that this shortcut refers to has been changed or moved, so this shortcut will no longer work properly. do you want to delete this shortcut? this is the shortcut target "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

all worked fine this morning, now when clicking on shortcut i get error saying The item 'firefox.exe' that this shortcut refers to has been changed or moved, so this shortcut will no longer work properly. do you want to delete this shortcut? this is the shortcut target "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

Избрано решение

Is the firefox.exe file still in that location?

If not then you need to reinstall Firefox. You can find the full version of the current Firefox release (43.0.2) in all languages and all operating systems here:

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Is the firefox.exe file still in that location?

If not then you need to reinstall Firefox. You can find the full version of the current Firefox release (43.0.2) in all languages and all operating systems here: