Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Why has Pocket been disabled in Firefox 43.01

  • 1 отговор
  • 10 имат този проблем
  • 9 изгледи
  • Последен отговор от kunalbidkar13

more options

Have just updated Firefox to 43.01 and Pocket has been disabled - when will it be updated or how can I rectify the problem please?

Have just updated Firefox to 43.01 and Pocket has been disabled - when will it be updated or how can I rectify the problem please?

Избрано решение

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-pocket-button-firefox

are you looking for this? hope this helps :)