Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How to use individual settings?

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 12 изгледи
  • Последен отговор от philipp

more options

I want to do something as follows... but is it possible on Firefox?

1. More than one person use same PC and browser. 2. If I sign in browser using my account, browser apply my setting and log in web services like twitter using my saved account and saved password automatically. 3. When I log out browser, browser logs out from web services and account and password are no longer saved and my colleague can't log in using my account. 4. If my colleague log in browser using his own account, browser apply his settings and log in web services using his account.

At first, I thought that I can do this using Firefox account, but it seem different from what I imagined.

If this is possible, would you tell me how to do?

Избрано решение

hi, different windows user accounts are probably the way to go in this situation: How do I share Firefox between people on a computer?

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

hi, different windows user accounts are probably the way to go in this situation: How do I share Firefox between people on a computer?