Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Why aren't, after setting up and confirming same Firefox Sync versions, my iMac and MacBook Pro aren't syncing?

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
more options

I have Firefox 37.0.2 on both my iMac and MacBook Pro. I have OS X 10.10.3 on both machines. I have the latest Firefox Sync on both devices. I cannot get the tabs opened on my iMac to show up on my MacBook Pro. What might I being doing wrong, or what is the problem? Thank you.

I have Firefox 37.0.2 on both my iMac and MacBook Pro. I have OS X 10.10.3 on both machines. I have the latest Firefox Sync on both devices. I cannot get the tabs opened on my iMac to show up on my MacBook Pro. What might I being doing wrong, or what is the problem? Thank you.