Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Changing to a different tabs fails

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 16 изгледи
more options

With multiple tabs open....clicking on a different tab results in a few elements of the selected tab to display with the previous tab still displayed and both tabs having the focus on the tab bar. Clicking on the 'previously' viewed tab does nothing. Clicking on a third tab 'unlocks' the other two tabs.

With multiple tabs open....clicking on a different tab results in a few elements of the selected tab to display with the previous tab still displayed and both tabs having the focus on the tab bar. Clicking on the 'previously' viewed tab does nothing. Clicking on a third tab 'unlocks' the other two tabs.