Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Fire fox is slow and on one website it goes to the site but will not load the page

  • 1 отговор
  • 12 имат този проблем
  • 54 изгледи
  • Последен отговор от FredMcD

more options

Fire fox is slow. Also on a single web site Fire fox goes to the Web site but will not load the page Issues started Monday 6/16/14. Website can be opened with other browsers/ I am running windows XP sp2

Fire fox is slow. Also on a single web site Fire fox goes to the Web site but will not load the page Issues started Monday 6/16/14. Website can be opened with other browsers/ I am running windows XP sp2

Избрано решение

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode; Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Followed by;

Windows; Tools > Options Linux; Edit > Preferences Mac; application name > Preferences

Then Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites and see if there is still a problem. Then restart

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode; Press the <Alt> or <F10> key to bring up the tool bar. Followed by;

Windows; Tools > Options Linux; Edit > Preferences Mac; application name > Preferences

Then Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites and see if there is still a problem. Then restart