Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Customize still does not work after 29.0.1 update. Addon bar still appears in toolbar list, and menu cannot be customized. All I did was install a theme.

  • 1 отговор
  • 5 имат този проблем
  • 20 изгледи
  • Последен отговор от FredMcD

more options

Theme installed in v29.0.0 was LavaFox v2 (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lavafox-v1/?src=cb-dl-users). Installing this theme destroyed customization capabilities in v29.0 of Firefox, and installed the Addon bar. Removed the theme, but Addon bar remains, along with destroyed customization capabilities.

Theme installed in v29.0.0 was LavaFox v2 (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lavafox-v1/?src=cb-dl-users). Installing this theme destroyed customization capabilities in v29.0 of Firefox, and installed the Addon bar. Removed the theme, but Addon bar remains, along with destroyed customization capabilities.

Всички отговори (1)

more options

LAST RESORT ! ! Reset Firefox

Load in LavaFox only and see if there is a problem. Then reload your other add-ons a few at a time. If everything loads in, Great ! ! If not, then you know where the problem is.