Learn the Basics: get started

Learn all you need to know to get started with Firefox.

  • Преглед на основните характеристики на Firеfox Тази статия покрива основните характеристики на Firеfox - отметки, подпрозорци, търсене, добавки и още. В нея се съдържат връзки към други статии, които вероятно бихте искали да разгледате.

На английски език