Silence incoming phone calls

(Пренасочване от Silence incoming smartphone calls)

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

  1. To silence incoming calls, press and hold the power button for two seconds.
  2. The Phone menu appears.
  3. Tap Silence Incoming Calls.
  4. New calls will not ring.
Tip: Press and hold the power button at the top of your device to set the phone back to Ring Incoming Calls.

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: Tonnes, feer56, Swarnava, mluna. Вие също можете да помогнете, вижте как.