Този форум е събеседване относно подобряването на локализацията на статия "Проблем с приставките". Ако искате да подобрите нейното съдържание, запътете се към дискутирането на английската статия.

Ако имате нужда от помощ с Firefox, моля задайте въпрос.