Този форум е дискусия за подобряване на превода на статията „Преглед на основните характеристики на Firеfox“. Ако искате да подобрите съдържанието ѝ посетете дискусия на английската статия.

Ако имате нужда от помощ с Firefox, моля задайте въпрос.