How do I remove folders from the Adaptive Search screen?

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

  1. Swipe to the right to show the Adaptive Search screen.
  2. Tap and hold a folder.
    • Example after holding down on a folder:

      remove smart folder
  3. Press the red X to remove the folder from your Everything screen.

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: Tonnes, scoobidiver, Andrew, Amit Kumar Thakur, Everything Support. Вие също можете да помогнете, вижте как.