How do I get back to the Adaptive Search Screen after I browsed a folder?

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

Tap the X just left to the folder’s name.

back to dynamic screen from folder

OR tap the home button.

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: Tonnes, Andrew, Amit Kumar Thakur, Everything Support. Вие също можете да помогнете, вижте как.