How do I clear the history from Everything.me searches?

(Пренасочване от How do I dismiss suggestions?)

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

In the suggestions bar, swipe left until you get to a blue colored “Dismiss” option. Tapping it will remove the suggestions below the dynamic bar.

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: Tonnes, mluna, amitshree, DynamicSupport. Вие също можете да помогнете, вижте как.