How do I add Smart Folders to the Adaptive Search screen?

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

  1. Swipe right to get to the Adaptive search screen.
  2. Tap the + icon at the end of the list of folders you already have
  3. Choose what you want to be added to the Adaptive search screen.add smart folders to dynamic screen

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: scoobidiver, Andrew, user832823, Amit Kumar Thakur, Everything Support. Вие също можете да помогнете, вижте как.