How can I view the background image in the Adaptive Search screen clearly?

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

  1. Swipe to the right to the Adaptive Seach screen.
  2. Pick a folder or search for anything.
  3. Pull down the web-apps area.

    how to view background image clearly
  4. Pull up or press on the image to get the folders back.

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: scoobidiver, feer56, amitshree, DynamicSupport. Вие също можете да помогнете, вижте как.