Този форум е събеседване относно подобряването на локализацията на статия "Firefox 3.6 вече не се поддържа". Ако искате да подобрите нейното съдържание, запътете се към дискутирането на английската статия.

Ако имате нужда от помощ с Firefox, моля задайте въпрос.