Clear notifications on Firefox OS

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

  1. Notifications appear at the top of your home screen and on the lock screen.

    home screen notifications

  2. To open the Notifications tray, pull down from the top of your home screen.

    open notification tray

  3. To view a notification, tap it.
  4. Tap Clear All to remove all notifications from the screen.
Tip: Open the Settings app Settings icon , then tap Notifications to enable, disable, or customize notifications.

 

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: Tonnes, Swarnava Sengupta, mluna. Вие също можете да помогнете, вижте как.