Мениджъра на профили. Създаване и премахване на потребителски профили в Firefox.

Firefox съхранява Вашата лична информация като отметки, пароли и потребителски настройки в набор от файлове, наречени profile, които се намират на отделно място от програмните файлове на Firefox. Вие можете да имате няколко Firefox профила, като всеки един от тях съдържа собствен набор от информация. С помощта на Управление на профилите, Вие може да създавате, премахвате, преименувате или да превключвате между различните профили.

Забележка: Вие обикновено нямате нужда от създаването на нов профил, освен ако нямате конкретни проблеми за разрешаване, свързани с Firefox. The Refresh Firefox feature can fix many issues by restoring Firefox to its default state while saving your essential information. Consider using it before going through a lengthy troubleshooting process.

Стартиране на Управление на профилите

Важно: Преди да стартирате Управление на профилите, Firefox трябва да бъде напълно затворен.
 1. Ако Firefox е отворен, задължително го затворете:

  Отгоре на прозореца на Firefox, натиснете бутона Firefox и изберете ExitОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете Файл и след това изберете ИзходВ лентата на менюто, натиснете Firefox и изберете Quit FirefoxОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете File и изберете Quit.

  В менюто натиснете бутона New Fx Menu и след това ИзходИзход Close 29 .

 2. Натиснете Windows Key +R на клавиатурата. Ще се отвори диалоговия прозорец Изпълнение.Натиснете бутона Старт и изберете Изпълнение....
 3. В отворилия се прозорец Изпълнение въведете:
  firefox.exe -P
  Забележка: Може да използвате -P, -p или -ProfileManager (всеки един от тях ще работи).
 4. Натиснете OK. От прозореца Firefox - Избор на потребителски профил, изберете профил, натиснете Пускане на Firefox и браузъра ще се отвори.
Profile Manager - 2
Забележка: Друг начин да пуснете Управление на профилите е от полето за търсене в старт менюто на Windows. Затворете Firefox (ако е отворен), натиснете Windows Key , въведете firefox.exe -P и натиснете enter.
Ако прозорецът на Управление на профилите не се появи, може да се наложи да включите пълния път до програмата Firefox, приложете този израз в кавичките, след това добавете интервал, последван от -Р. Примери:

Firefox (32-bit) на 64-bit Windows

 • "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bit) на 32-bit Windows (или новият 64-bit Firefox на 64-битов Windows)

 • "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
 1. Ако Firefox е отворен, задължително го затворете:

  Отгоре на прозореца на Firefox, натиснете бутона Firefox и изберете ExitОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете Файл и след това изберете ИзходВ лентата на менюто, натиснете Firefox и изберете Quit FirefoxОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете File и изберете Quit.

  В менюто натиснете бутона New Fx Menu и след това ИзходИзход Close 29 .

 2. Отидете до /Applications/Utilities.
 3. Отворете Terminal.
 4. В Terminal, въведете следния израз:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Забележка: Може да използвате -P, -p или -ProfileManager (всеки един от тях ще работи).
 5. Натиснете Return. От Управление на профилите (Choose User Profile) изберете профил и отворете Firefox.
Fx30ProfileManager-Mac

Ако Firefox вече е включен в Linux дистрибуцията или ако сте инсталирали Firefox с мениджъра на пакети от Вашата Linux дистрибуция, следвайте указанията:

 1. Ако Firefox е отворен, задължително го затворете:

  Отгоре на прозореца на Firefox, натиснете бутона Firefox и изберете ExitОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете Файл и след това изберете ИзходВ лентата на менюто, натиснете Firefox и изберете Quit FirefoxОтгоре на прозореца на Firefox, натиснете File и изберете Quit.

  В менюто натиснете бутона New Fx Menu и след това ИзходИзход Close 29 .

 2. В Terminal въведете:
  firefox -P

Забележка: Буквата P е главна. Вместо нея, може да използвате израза -ProfileManager който замества -P.
От Управление на профилите (Choose User Profile) изберете профил и отворете Firefox.

Fx31ProfileManger-Lin
Ако прозорецът на Управление на профилите все още не се отваря, възможно е Firefox да работи във фонов режим, а това се забелязва трудно. В този случай затворете всички копия на Firefox или рестартирайте компютъра и след това опитайте отново.

Създаване на нов профил

След стартирането на Управление на профилите (вижте по-горе) може да се създаде нов профил, както следва:

 1. В Управление на профилите, щракнете върху Създаване на профил ... за да започне създаването на нов профил.
 2. Натиснете Напред и въведете име на профила. Използвайте разбираеми и познати на Вас имена. Това име няма да се вижда в интернет.
  Profile Manager 1

  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-2.jpg
 3. Можете също да изберете къде да запазите новия профила на Вашия компютър. За да изберете място за съхранение, кликнете Избиране на папка....
  Внимание: При избирането на папка за профила, изберете нова или празна папка. Ако изберете папка, в която има записана някаква информация и по-късно решите да премахнете профила с командата "Изтрий", всичко вътре в тази папка ще бъде изтрито.
 4. За да създадете новия профил, кликнете ЗавършванеDone.

Вие ще се върнете обратно към прозореца на Управление на профилите, където можете да пуснете Firefox или да излезете от Управление на профилите.

Забележка: Ако искате Управление на профилите, да се покаже отново при следващото стартиране на Firefox, премахнете отметката от квадратчето "Използване на избрания профил, при пускане без да се пита". В противен случай, автоматично ще се отваря само избрания профил.

Премахване на профил

След пускане на Управление на профилите (вижте по-горе) Вие може да премахнете вече съществуващ профил, както следва:

 1. В Управление на профилите изберете профила за премахване и кликнете върху Изтриване на профил....
 2. Потвърдете, че искате да изтриете профила:

  Profile Manager 3


  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1238101167-976-3.jpg
  • Без изтриване на файловете премахва даден профил от Управление на профилите, като запазва всички данни за него в папката за съхранение. Този вариант е за предпочитане, тъй като информацията Ви не се губи и позволява възстановяването на данните при евентуално създаване на нов профил.
  • Изтриване на файловете премахва даден профил и неговите файлове, включително отметките в профила, настройките, паролите и т.н.
   Внимание: Ако използвате опцията "Изтриване на файловете", папката на профила и файловете в него ще бъдат премахнати. Това действие не може да бъде отменено.
  • Отказ прекъсва изтриването на профила.

Преименуване на профил

След стартирането на Управление на профилите (вижте по-горе) можете да преименувате профил, както следва:

 1. В Управление на профилите, изберете профил и след това кликнете Преименуване на профил....
 2. Въведете новото име на профила. Кликнете върху Добре.
  • Забележка: Не променяйте името на папката на профила. То винаги е еднакво с името на профила.

Настройки на Управление на профилите

Работа извън мрежата

Изборът на тази опция зарежда предварително избран профил и Firefox ще се отвори и без интернет връзка. Можете да видите вече посетените уеб страници и да експериментирате с Вашия профил.

Използване на избрания профил без да се пита

Когато имате няколко профила, тази опция казва на Firefox какво да направи при стартиране:

 • Ако маркирате тази опция, Firefox автоматично ще зареди избрания профил при стартиране. За да получите достъп до други профили, трябва да пуснете Управление на профилите от начало.
 • Ако премахнете тази опция, Firefox ще отваря Управление на профилите при всяко стартиране, и Вие ще можете да изберете профил по желание.

Преместването на профил

За да преместите всичките си данни и настройки от профил си в Firefox към друга инсталация на Firefox (например, когато си купите нов компютър), трябва да направите резервно копие на папката с профила, и след това да го възстановите на новото му място.

Възстановяване на информация от стар профил

Ако имате важна информация в стария профил във Firefox, като отметки, пароли или предпочитания на потребителя, можете да прехвърлите тази информация в нов профил във Firefox чрез копиране на свързани файлове.

// These fine people helped write this article:Plamen, MagDor. You can help too - find out how.

Беше ли ви полезна тази статия? Моля, изчакайте...

Volunteer for Mozilla Support