Синхронизиране на настройките на Firefox между различни компютри

Тази статия вече не се поддържа и съдържанието и може да е остаряло.

Our volunteers are working on translating this article. Until it's ready, maybe the English version can be of some help. If you want to help us translate articles like this one, please click here.

REDIRECT How do I set up Sync on my computer?

Тези добри хора помогнаха с написването на тази статия: . Вие също можете да помогнете, вижте как.