Синхронизиране на настройките на Firefox между различни компютри

Нашите доброволци се трудят над превода на тази статия. Докато бъде завършен, може би английската версия може да е от някаква помощ.

REDIRECT How do I set up Firefox Sync?

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.