Mozilla News

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

No one has helped translate this article yet. If you already know how localizing for SUMO works, start translating now. If you want to learn how to translate articles for SUMO, please start here.

Bu yaxşı insanlar məqalənin yazılmasına kömək ediblər: Verdi, rrosario, scoobidiver, feer56, Meghraj. Siz də köməkçi ola bilərsiz - necə edəcəyinizi öyrənin.