Firefox release notes - What's New and Known Issues | How to

Firefox release notes - What's New and Known Issues

No one has helped translate this article yet. If you already know how localizing for SUMO works, start translating now. If you want to learn how to translate articles for SUMO, please start here.

For a summary of new features and known issues in the latest versions of Firefox, Firefox for Android and Firefox for iOS, see:

Bu məqalə xeyirli oldu?

Please wait...

Bu yaxşı insanlar məqalənin yazılmasına kömək ediblər: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, ideato, Dyvik Chenna, matinnabi. Siz də köməkçi ola bilərsiz - necə edəcəyinizi öyrənin.

Last Update: 2017-11-14

Get support for another platform:
Bu məqaləni fərdiləşdir

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS